1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 2 kwietnia 2024 r.

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku

9.04. (wtorek), g. 18.00, „Na szlaku archeologicznej przygody: z Wielkopolski w świat” – wykład prof. dr. hab. Janusza Czebreszuka
(Wydział Archeologii UAM)

Sala pod Zegarem CK Zamek / wstęp wolny / czas trwania: 120’ / wiek: 14+
 
W tym roku mija 105 lat istnienia archeologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Lata te obfitowały w wiele projektów badawczych o kluczowym znaczeniu nie tylko dla polskiej, ale i europejskiej oraz światowej nauki.
 
Wykład podzielony zostanie na dwie części. W pierwszej, pokazana zostanie panorama projektów badań terenowych realizowanych na naszym uniwersytecie przez archeologów w trzech horyzontach czasowych:
🗣 w okresie międzywojennym,
🗣 do końca XX wieku
🗣 i w wieku XXI.
Z każdego z tych etapów omówione zostaną 1-2 projekty.
 
W drugiej części, na wybranym przykładzie przedstawione zostaną cechy archeologii poznańskiej,
które decydują o jej pozycji w Polsce, jak i na świecie. Archeologiczną podróż rozpoczniemy
w Wielkopolsce, a poprzez kilka wybranych miejsc dotrzemy do badań na Peloponezie.
 

Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – archeolog, profesor nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Absolwent i pracownik Wydziału Archeologii UAM. Specjalizuje się w epoce brązu w Europie i strefie egejskiej. W latach 2008-2020 kierował Pracownią Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu w Instytucie Archeologii UAM. W latach 2019-2023 był członkiem Rady Doskonałości Naukowej. Od 2019 jest dyrektorem Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. Stypendysta m.in. Fundacji Nauki Polskiej i Volkswagena. Kierownik kilkunastu projektów (głównie NCN). Wypromował 12 doktorów. Autor/redaktor ponad 200 prac naukowych, w tym 29 monografii, m.in. „Bursztyn w kulturze mykeńskiej. Zarys problematyki badawczej” (2011).

Grafika podzielona jest na dwie części. W górnej znajduje się budynek Zamku. W dolnej zostały umieszczone informacje o wykładzie: tytuł, godzina, data, miejsce, imię i nazwisko wykładowcy. Góra jest w kolorze oliwkowym, dół w barwie pomarańczowej.