Wykłady

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku

 W okresie międzywojennym Zamek był siedzibą Uniwersytetu Poznańskiego. Prowadzono w nim wykłady, także te otwarte, i inne zajęcia. To w Zamku mieściło się Biuro Wykładów Powszechnych, w którym planowano prelekcje, organizowane również poza Poznaniem.
Od początku doceniano bowiem znaczenie upowszechniania wyników badań i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Dzisiaj nawiązujemy do tej ważnej karty w dziejach obu instytucji, organizując Uniwersyteckie Wykłady na Zamku.
 
Wraz z rozpoczynającym się Nowym Rokiem, zapraszamy na kolejną odsłonę UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW NA ZAMKU. Tematem tegorocznych prelekcji będzie PRZESZŁOŚĆ.
 
Wbrew pierwszym skojarzeniom poznawanie tego, co już się zdarzyło, nie jest wyłącznie przedmiotem badań historyków(-czek). Żeby dobrze poznać przeszłość konieczny jest udział reprezentantów(-ek) wielu dyscyplin naukowych, coraz częściej prowadzenie badań w interdyscyplinarnych zespołach. Wykładowcami(-czyniami) będą naukowcy(-czynie) o uznanej renomie, z takich dyscyplin jak geografia, hydrologia, fizyka, archeologia, etnologia czy historia.