Historia mówiona

Archiwum historii mówionej jest dodatkowym elementem zbiorów muzealnych. Stanowi źródło do wykorzystania zarówno w działalności wystawienniczej, naukowej, jak i w programach edukacyjnych. Muzeum UAM realizując ten projekt chce gromadzić relacje związanej z dziejami Uniwersytetu z perspektywy jej pracowników.

Przedsięwzięcie jest realizowane już od 2017 r. Jego inicjatorem była prof. Izabela Skórzyńska, kierownik Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historii. Nieocenione wsparcie w tych działaniach stanowi także historyk dr Dorota Mazurczak. Muzeum UAM dotychczas przeprowadziło ponad 50 nagrań. Są to głównie relacje w formie audio i wideo. Rozmówcy to pracownicy Uniwersytetu, którzy podczas spotkania opowiadają swoją historię związaną z jego dziejami. Nagrania realizowane są w dogodnych warunkach dostosowanych czasowo i przestrzennie do potrzeb świadków historii. 

Zwracamy się z ogromną prośbą do pracowników Uniwersytetu chcących podzielić się swoimi wspomnieniami o zgłaszanie się do biura muzeum (mailowo, telefonicznie lub osobiście).

Zespół realizujący projekt Historii mówionej

Nagrania odbywają się w kameralnym 2-3 osobowym zespole, odpowiedzialnym za merytoryczną i techniczną stronę spotkania. Istnieje możliwość przeprowadzenia nagrania zarówno na terenie Muzeum UAM, jak i w miejscu dogodnym i wskazanym przez świadka historii.

Prof. Izabela Skórzyńska

dr Dorota Mazurczak

dr Marta Kalisz-Zielińska

Uczestnicy projektu Historii mówionej

prof. Witold Molik

prof. Przemysław Matusik

prof. Tadeusz Stryjakiewicz

prof. Marek Gawęcki

prof. Hanna Kóčka-Krenz

prof. Bronisław Marciniak

prof. Ryszard Vorbrich

prof. Filip Kaczmarek

prof. Krystyna Bartol

prof. Edward Balcerzan

prof. Wojciech Łączkowski

Jacek Jaśkowiak

prof. Elżbieta Wojciechowska

prof. Krzysztof Jassem

prof. Marek Ziółkowski

Janusz Pałubicki

prof. Aleksandra Kosicka-Pajewska

prof. Józef Malinowski

prof. Tadeusz Hilczer

prof. Janusz Piontek

prof. Tomasz Schramm

prof. Maciej Serwański

dr Andrzej Biernacki

prof. Hubert Orłowski

prof. Dariusz Wiliński

dr Danuta Zydorek

prof. Czesław Błaszak