Darczyńcy

Zbiory każdego Muzeum powiększają się dzięki zakupom, darom od osób prywatnych, przekazom oraz depozytom. W naszym Muzeum, dzięki trosce i hojności wielu osób, około 25%  pochodzi z darowizn osób prywatnych. 

Obecna kolekcja Muzeum UAM stanowi efekt  wyjątkowo życzliwej  współpracy nasze zespołu pracowników  z rzeszą darczyńców. Nasze najwspanialsze eksponaty, będące chlubą muzealnej kolekcji, zostaną zaprezentowane  w przestrzeni projektowanej obecnie wystawy stałej.

Cieszy nas kontakt z każdą osoba, która jest zdecydowana przekazać Muzeum UAM zgromadzone przez siebie pamiątki związane z szeroko pojętymi dziejami Uniwersytetu. Możemy zapewnić, że żaden z otrzymanych od Państwa obiektów nie zostanie zapomniany.  Nawet, jeżeli nie znajdzie swojego miejsca na ekspozycji stałej, na pewno nie zostanie pominięty podczas przewidzianych przez Muzeum UAM licznych wystaw czasowych.

Mamy nadzieję, że hojność darczyńców będzie podstawą rozbudowywania kolekcji Muzeum UAM również w następnych. Liczymy na kontakty z Tymi spośród Państwa, którzy uznają, że Muzeum UAM jest najlepszym miejscem na złożenie wszelkich pamiątek dokumentujących bogate dzieje instytucjonalne i personalne Uniwersytetu.

Nasi darczyńcy

prof. Adam
Labuda

prof. Tadeusz
Hilczer

prof. Wiesław
Prus-Głowacki

prof. Joanna
Legocka

dr Elżbieta
Zenkteler

dr Robert
Sarnecki

Janina
Michalska

dr Aneta
Mac

prof. Tadeusz
Miluski

prof. Andrzej
Sołtysiak

Maria
Dolata

Jakub
Skutecki

prof. Wiesław
Prus-Głowacki

prof. Andrzej
Gulczyński

Tadeusz
Miluski

prof. Bolesław Andrzejewski

prof. Hanna
Koćka-Krenz

prof. Czesław
Błaszak

Bogumiła
Kwiek-Pajzderska

prof. Stefan
Żynda

prof. Hubert
Orłowski

Maria i Gerard
Bryschak

prof. Wiesław
Wasiak

Anna
Sitowska

Witold
Namerła

prof. Janusz
Skoczylas

prof. Tadeusz
Batóg

prof. Maria
Steffen-Batóg

prof. Edward
Gąsior

Zbigniew
Pawuła

dr Elżbieta
Lijewska

Joanna
Fiszbach

dr Natalia
Buchowska

Barbara
Niekrasz-Mielcarek

prof. Tomasz
Schramm

prof. Anna
Wolff-Powęska

prof. Andrzej
Gałganek

dr Norbert
Gill

Teresa
Zarzeczańska

Halina
Wasicka

Czesława
Schatte

Grzegorz
Tymofijczyk

Tomasz
Stanecki

prof. Sławomira
Wronkowska

Izabella
Kuehnel

Barbara
Piłacińska

Maria
Żuk- Piotrowska

Galeria