Rada Muzeum

Do kompetencji Rady Muzeum należy m.in. opiniowanie ogólnych kierunków działalności Muzeum oraz sprawozdań z działalności Muzeum. Na czele Rady stoi prorektor, któremu podlega Muzeum, a mianowicie prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas. W skład Rady wchodzą także dyrektor Muzeum oraz kanclerz UAM. Pozostali członkowie powoływani są na trzyletnią kadencję a są to po jednym przedstawicielu szkoły dziedzinowej, wskazanym przez właściwego prorektora i trzy osoby legitymujące się dużym doświadczeniem muzealnym.

Przewodniczący Rady

prof. dr hab. Tadeusz Wallas – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prorektor ds. ogólnych)

Członkowie Rady

 prof. UAM dr hab. Henryk Drozdowski – Szkoła Nauk Ścisłych,

prof. UAM dr. hab. Andrzej Gulczyński – Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dyrektor),

dr Monika Herkt – Poznańskie Centrum Dziedzictwa  (dyrektor),

prof. UAM dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak – Szkoła Nauk o Języku i Literaturze,

dr hab. Hubert Kowalski – dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych,

dr Magdalena Mrugalska-Banaszak – Muzeum Historii Miasta Poznania (kierownik),

prof. UAM dr hab. Marek Nowak – Szkoła Nauk Społecznych,

dr Andrzej Nowosad – Szkoła Nauk Przyrodniczych,

prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska – Szkoła Nauk Humanistycznych,

dr Marcin Wysocki – Kanclerz UAM.